W piątek 21 października klasy o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne wraz z wychowawcami Magdaleną Ochmańską-Zrazek i Iwoną Grzegory-Gajda oraz panią dyrektor Dorotą Urbańską, brały udział w uroczystościach na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W tym dniu dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Złakowa Kościelnego i Kalenic zostały wpisane do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, w którym jest obecnie 18 jednostek z naszego powiatu. W kolejnej części miało miejsce uroczyste przekazanie kluczyków do samochodu kwatermistrzowskiego oraz jego poświecenie.

oprac. Iwona Grzegory – Gajda
foto: J. Kamińska