Wręczenie Odznak „Przyjaciel Szarych Szeregów”

Po raz kolejny kapituła Odznaki „Przyjaciel Szarych Szeregów” uhonorowała osoby aktywnie działające na rzecz Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu. Uczniowie klas maturalnych II LO w Łowiczu, którzy w latach 2016 – 2019 działali na rzecz Oddziału, odebrali z rąk wiceprezesa Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu Tadeusza Żaczka i Dyrektor II LO w Łowiczu Agnieszki Ruty – Kucińskiej odznaki i legitymacje przyznawane za krzewienie idei Szarych Szeregów.

Wśród odznaczonych znaleźli się: Marcel Donaj, Julia Felczyńska, Dominik Kędzierski, Maria Kędziora, Klaudia Muras,  Weronika Nowak, Agnieszka Podemska, Adrian Rosa, Mateusz Sekuła, Kamila Stańczyk, Aleksandra Wawrzyn, Małgorzata Witczak.

Przez trzy lata uczniowie brali udział w Zjazdach członków Stowarzyszenia, jak i uczestniczyli w uroczystościach miejskich i powiatowych stanowiąc poczet sztandarowy Szarych Szeregów.

Ceremonii towarzyszył absolwent II LO Adam Kędziora, który jako jeden z pierwszych absolwentów otrzymał tę odznakę w 2011 roku. Jak wspominał: „Jest dumny, że jego siostra również tak aktywnie włączyła się w działalność na rzecz Stowarzyszenia”.

Wręczenie Odznak odbywa się od 2011 roku. Do dziś otrzymały je 103 osoby.

W szczególny sposób absolwentom podziękował Tadeusz Żaczek, który wszystkim odznaczonym wręczył egzemplarze VIII tomu „Roczników Łowickich”, w którym znalazł się artykuł śp. Stanisława Telemana nt. 25. rocznicy powstania Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Ceremonię poprowadziła Agnieszka Pawłowska-Kalinowska.

Opracowała: Agnieszka Ruta-Kucińska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content