Zjazd Stowarzyszenia Szarych Szeregów

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 29 września 2016 r.

Jak już od wielu lat Zjazd Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu rozpoczęły obrady Walnego Zgromadzenia Członków.
Zebranie poprowadził druh Kazimierz Szymański, zaś przewodniczył mu druh Tadeusz Żaczek. W zebraniu wzięli udział: Józefa Skiełczyńska, Stanisław Kowalczyk, Henryk Wojda, Jerzy Kołodziejski, Jerzy Wojda, Halina Straszyńska, Andrzej Straszyński, Jerzy Garczarczyk, Marek Wojtylak, Dorota Urbańska, Lucja Straszyńska, Małgorzata Orlicka, Maria Płuska, Ewa Zbudniewek, Aleksander Niebudek, Adam Kalinowski, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, Anna Żaczek, Agnieszka Szuluk, Dk. Mateusz Adamski.

Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Wytyczono również kierunki działania na kolejny rok, zakładając m.in. zaproponowanie członkom rodzin zmarłych członków Stowarzyszenia przystąpienie do Stowarzyszenia; zaproponowanie przedstawicielom rodzin przekazanie dokumentów i zdjęć do zespołu archiwalno-historycznego, a w przypadku chęci zachowania pamiątek po zmarłych członkach Szarych Szeregów poprosić o ich udostępnienie w celu zreprodukowania cyfrowego; podjęcie prac nad biogramami członków Szarych Szeregów; ogłoszenie konkursu historycznego nt. historii Szarych Szeregów dla szkół powiatu łowickiego; pogratulowanie księdzu Stefanowi Wysockiemu nominacji do Nagrody „Totus 2016”.

W dyskusji Agnieszka Pawłowska-Kalinowska złożyła szczegółowe sprawozdanie z wykonanych w ciągu ostatniego roku zadań podjętych przez II LO w ramach współpracy z Oddziałam.

Organizatorów najbardziej ucieszył fakt przybycia na zjazd członków rodzin zmarłych członków Stowarzyszenia. W tym roku po raz pierwszy w zjeździe wzięli udział: Lucja Straszyńska (wdowa po Śp. Janie Straszyńskim), Małgorzata Orlicka (córka Śp. Jana Straszyńskiego) oraz Maria Płuska (wdowa po Śp. Janie Płusce).

 

Msza Święta w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza 30 września 2016 r. o godz. 9.00 członkowie łowickiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów wzięli udział we Mszy Świętej w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza, której przewodniczył ksiądz prałat harcmistrz Stefan Wysocki kapelan Szarych Szeregów. W kazaniu ksiądz Stefan Wysocki wiele uwagi poświęcił przyjaźni i przyjaciołom, dzięki którym nasze życie nabiera sensu i staje się pełniejsze.

Dziękujemy za takie ważne słowa.

W poczcie sztandarowym Szarych Szeregów znaleźli się: Dawid Feliga, Kacper Owczarek, Bartłomiej Gąsecki, Hubert Zrazek, Aleksandra Bończewska, Karolina Kozub. 

W poczcie sztandarowym II LO: Mateusz Kołodziejski, Katarzyna Antosik, Natalia Stępniewska, Marcin Plichta, Oliwia Dałek, Klaudia Kobierzycka.

Akademia w okazji 77. rocznicy powstania Szarych Szeregów

30 września 2016 r. o godz. 11.00 wszyscy uczestnicy Zjazdu wzięli udział w akademii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.
W Zjeździe udział wzięli: ksiądz Stefan Wysocki, prezes łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów Kazimierz Szymański, Stanisław Kowalczyk, Henryk Wojda, Jerzy Wojda, Halina i Andrzej Straszyńscy, Józefa Skiełczyńska, Jerzy Kołodziejski, Jerzy Garczarczyk, Dorota Urbańska, Lucja Straszyńska, Małgorzata Orlicka z synem, Maria Płuska, Krystyna Warda, Leonarda Teleman, Ewa Zbudniewek, Aleksander Niebudek, Adam Kalinowski, Agnieszka Pawłowska-Kalinowska, Anna Żaczek, Agnieszka Szuluk, Dk. Mateusz Adamski, Anna Bieguszewska, Krystyna Kunikowska. 

Na akademię przybyło wielu zaproszonych gości.

Akademię otworzyli: Dyrektor Szkoły Dorota Urbańska wspólnie z prezesem Kazimierzem Szymańskim. Uroczystość poprowadzili Dawid Doroba i Sylwia Wawrzyńczak. Młodzież przypomniała idee harcerstwa i Szarych Szeregów. Wszyscy wysłuchaliśmy wielu fragmentów gawęd Stanisława Broniewskiego „Orszy”, a przyświecało im hasło „Przyjaźni”, tak ważne podczas tegorocznego zjazdu.

Pani Dyrektor Dorota Urbańska przedstawiła działania jakie podjęto w szkole w okresie od ostatniego Zjazdu w 2015 r.:

„Członkowie Stowarzyszenia prowadzą pracę badawczą i popularyzatorską. Wygłaszają referaty i publikują artykuły na temat historii Szarych Szeregów. 7 października 2015 r. Agnieszka Pawłowska-Kalinowska i Tadeusz Żaczek wygłosili referaty podczas konferencji naukowej nt. „Ocalone z nieludzkiej ziemi”. Bardzo ważnym wydarzeniem dla nas były odwiedziny u druhny Marii Kutkowskiej-Matwiejczyk z okazji 100-lecia urodzin. 8 marca przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach z okazji Akcji „Uwolnić Cyfrę” na ul. Kurkowej.
6 czerwca 2016 r. druhowie Kazimierz Szymański, Stanisław Kowalczyk i pani Agnieszka Pawłowska-Kalinowska wraz z Burmistrzem Łowicza panem Krzysztofem Kalińskim odwiedzili druha Janusza Karpińskiego z okazji 95. rocznicy urodzin. Uczniowie naszej szkoły opiekują się pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu katedralnym w Łowiczu.

Ważnym wydarzeniem w historii naszej współpracy było ustanowienie Odznaki „Przyjaciel Szarych Szeregów” wręczanej osobom, które w uznaniu Kapituły krzewią ideę Szarych Szeregów. Do dziś odznakę przyznano 76. osobom. Dziś wiele z osób, którym przyznano te odznaki, decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów zostało przyjętych w poczet Stowarzyszenia. W kolejnych latach członkowie przekazywali następne materiały, które po włączeniu do zasobów Archiwum Państwowego w Warszawie pozwolą na zachowanie historii i upamiętnienie jej dla przyszłych pokoleń.

Pozwólcie Państwo, że pogratuluję jeszcze księdzu Prałatowi Stefanowi Wysockiemu nominacji do nagrody „Totus 2016” w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. Jesteśmy wdzięczni, że los postawił księdza Stefana na naszej drodze. Serdecznie księdzu gratulujemy i jesteśmy dumni z tego, że możemy zamienić z księdzem choć te kilka zdań podczas naszych zjazdów. Proszę przyjąć od nas najserdeczniejsze gratulacje i życzenia zdrowia i łask Bożych”.

Podczas ubiegłorocznego Zjazdu poznaliśmy historię harcmistrza Gustawa Studzińskiego. Podczas tegorocznego zjazdu Aleksander Niebudek dopełnił tę opowieść i przedstawić historię żony Gustawa Studzińskiego – Stefanii Studzińskiej.

Aleksander Niebudek przekazał do Zespołu Archiwalno-Historycznego cenne dokumenty, które złożył na ręce kustosza Zabioru p. Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej.

Krystyna Kunikowska, oddając cześć zmarłym członkom Szarych Szeregów odczytała napisany z tej okazji wiersz.

Najcieplejsze słowa podziękowań popłynęły od księdza Stefana Wysockiego, który podziękował za zorganizowanie Zjazdu i przypomniał najważniejsze idee szaroszeregowców.

„Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
Co mi żywemu na nic… tylko czoło zdobi;
lecz po śmierci Was będzie gniotła niewidzialna,
aż Was, zjadacze chleba – w aniołów przerobi.”

Juliusz Słowacki
„Testament”

Wspomnienia

Po zakończonej Akademii uczestnicy zjazdu obejrzeli wystawę poświęconą Stefanii Studzińskiej, dokonali wpisu do Kroniki Szkoły i wykonali pamiątkowe zdjęcie.

Członkowie rodzin zmarłych członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów i inni uczestnicy Zjazdu wraz z p. Dorotą Urbańską, p. Agnieszką Pawłowską-Kalinowską i p. Anną Żaczek odwiedzili pomnik upamiętniający ofiary Katynia 1940 i katastrofy smoleńskiej oraz obejrzeli zbiory Zespołu Archiwalno-Historycznego Stowarzyszenia. Wysłuchali krótkiej historii Łowicza i relacji ze Zjazdów, które odbywają się w II LO.

Wizyta na cmentarzach Emaus i katedralnym

Na zakończenie Zjazdu jego uczestnicy odwiedzili groby zmarłych członków Stowarzyszenia na cmentarzach Emaus i katedralnym, złożyli również kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów Żołnierzy Armii Krajowej.

Wizyta w Izbie Harcerskiej w Baszcie Klickiego

Podczas podróży sentymentalnej po Łowiczu uczestnicy Zjazdu odwiedzili również Izbę Harcerską mieszczącą się od niedawna w Baszcie gen. Klickiego. Na wystawie poświęconej również Komendantom Szarych Szeregów odnaleziono nazwisko Jana Straszyńskiego, przy którym nie było fotografii. Rodzina obiecała to uzupełnić.

Jak bardzo potrzebne są takie spotkania dowiedzieć się dopiero odwiedzając takie miejsca jak to.

foto: K. Sałata, J. Kamińska – 3b, K. Sałata

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content