Za działalność w Szkolnym Kole PCK uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
Sylwia Wawrzyńczak
Angelika Wielec
Maria Kaźmierczak
Weronika Wojcieszek