Dzień Patrona Szkoły

25 października obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły oraz 10-lecie nadania Sztandaru szkole połączone ze ślubowaniem uczniów wszystkich klas pierwszych na sztandar szkoły. Obchody Dnia Patrona naszej szkoły stały się też wspaniałą okazją do nadania wyższych stopni kadetom oddziału o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne. Decyzją Nr 2/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku stopień starszego kadeta prymusa otrzymali starsi kadeci:
1. Mieszko Brzózka
2. Mateusz Kołodziejski
3. Bartłomiej Sekuła
W imieniu mianowanych kadetów głos zabrał starszy kadet Mieszko Brzózka.

Stopień starszego kadeta otrzymali młodsi kadeci z wyróżnieniem:
1. Anita Brodecka
2. Martyna Buczyńska
3. Oliwia Dałek
4. Klaudia Kobierzycka
5. Justyna Kubiak
6. Konrad Wróbel

Stopień młodszego kadeta z wyróżnieniem otrzymali młodsi kadeci:
1. Justyna Antosik
2. Sylwia Łukawska
3. Julia Mrzygłód
W imieniu mianowanych kadetów głos zabrał starszy kadet Oliwia Dałek.

Po zakończeniu pierwszej części uroczystości na dziedzińcu szkoły, społeczność szkolna oraz zaproszeni goście udali się do budynku Liceum, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Na początku Pani Dyrektor Dorota Urbańska przywitała zaproszonych gości w osobach:
– Pana Krzysztofa Górskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego,
– Pana Krzysztofa Figata – starostę łowickiego,
– Pana Grzegorza Boguckiego – wicestarostę łowickiego,
– Pana starszego brygadiera Jacka Szeligowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
– Pana młodszego inspektora Tomasza Rubina – zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu,
– Pana ppłk Krzysztofa Sznicera – Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu,
– Ks. Józefa Paciorka – Kapelana Powiatowego Strażaków,
– Ks. Jacka Zielińskiego – z Parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu,
– Panią Sylwię Walkiewicz – Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu,
– Pana doktora Tadeusza Żaczka – Dyrektora Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu i pierwszego dyrektora II LO,
– Pan doktora Gracjana Maciejewskiego z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Pana Mieczysława Bachurę – wiceprzewodniczącego Klubu Seniora „Radość” w Łowiczu,
– Panią Krystynę Kunikowską – przwdstawiciela Klubu Seniora „Radość” w Łowiczu,
– Panią Agnieszkę Szuluk – dyrektora Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu,
– Panią Jolantę Pokorską – kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu,
– Panią Katarzynę Tadeusiak – przewodniczącą Rady Rodziców II LO,
– Fundatorów sztandaru II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu,
– Rodziców wyróżnionych kadetów i uczniów klas pierwszych i pozostałych uczniów,
– nauczycieli, wychowawców i pracowników II LO,
– przedstawicieli mediów.

Następnie przedstawiła krótką historię nadania Sztandaru szkole.

Następnie pan Zdzisław Kryściak – historyk, regionalista, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, zawodowo oficer Służby Więziennej, jak i również nauczyciel w naszej szkole przedstawił znaczenie symbolu Sztandaru jako elementu tradycji i historii szkoły na przykładzie sztandaru II LO.

Przyszedł czas na podziękowania dla fundatorów Sztandaru. W imieniu rodziców, Uczniów i Rady Pedagogicznej podziękowania złożyła Pani Dyrektor, wręczając fundatorom dyplomy i prezent w formie szklanej kostki z logo II LO. Dziękujemy fundatorom:
− Radzie Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w osobie jej przedstawiciela Pani Katarzyny Tadeusiak,
− Radzie Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w osobie jej przedstawiciela Pani Wicedyrektor Agnieszki Ruty-Kucińskiej,
− Pracownikom administracji i obsługi II Liceum Ogólnokształcącego w osobie ich przedstawiciela Pani Jolanty Figat,
− Uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w osobie ich przedstawiciela Błażeja Cywińskiego,
− Państwu Iwonie i Krzysztofowi Bandos,
− Państwu Kazimierze i Krzysztofowi Imiołkom,
− Pani Agnieszce Szczęśniak, Dyrektorowi SGB Banku S.A. Oddział w Łowiczu ówczesnemu Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu S.A.
− Panom Andrzejowi i Jackowi Urbankom,
− Pani Barbarze Walczak,
− Państwu Urszuli i Jerzemu Wolskim,
− Panu Krzysztofowi Rudawemu,
− Panu Markowi Byzdrze, Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej,
− Pani Bożenie Skonecznej, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Oddział w Łowiczu,
− Panu Edwardowi Gnatowi,
− Księdzu Zbigniewowi Kalińskiemu,
− Panu Armandowi Rucie – Prezesowi Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
− Panu Janowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu
− Panu Stanisławowi Olęckiemu,
− Panu Waldemarowi Osicy,
− Panu Jackowi Szeligowskiemu – Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej,
− Pani Zofii Więcek,
− Państwu Annie i Grzegorzowi Staniszewskim,
− Panu Zbigniewowi Wójcikowi, Prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu,
− Państwu Agnieszce i Adamowi Kalinowskim,

Po pamiątkowej fotografii głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Katarzyna Tadeusiak. Następnie uczniowie przedstawili prezentację ukazującą uroczystości, w których towarzyszył Sztandar szkoły, między innymi Dzień Papieski w październiku oraz Dzień Żołnierzy Wyklętych.

W związku z uroczystością Patrona Szkoły zaproszenie przyjął dr Gracjan Maciejewski z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który wygłosił wykład na temat „W poszukiwaniu drugiej Ziemi. Od Kopernika do pierwszych pozasłonecznych planet skalistych”.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie nagród dla laureatów szkolnego konkursu wiedzy o Patronie Mikołaju Koperniku. Protokół konkursu odczytała Pani Aneta Kędziora – sekretarz Komisji Konkursowej.
Pierwsze miejsce zdobyła Agata Gawronz klasy IA – otrzymała nagrodę ksiażkową oraz bon w wysokości 50 zł, drugie miejsce – Małgorzata Witczak z klasy IE – otrzymała nagrodę ksiażkową oraz bon w wysokości 40 zł, a trzecie miejsceDawid Jaros z IIIB, Mateusz Kołodziejski z IIIE oraz Sandra Jagoda z IIA – otrzymali nagrody książkowe oraz bony w wysokości po 30 zł .
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Uroczystość zakończył występem muzycznym Mateusz Jagiełło – uczeń klasy IIa.Wykonał on kilka utworów, między innymi „Rozdarte niebiosa” ze swojego najnowszego albumu koncepcyjnego pt. „Nieśmiertelny”.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content