Porozumienie o współpracy II LO

Porozumienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z łowickimi służbami mundurowymi.

W dniu 21 października 2016 r. w murach szkoły podpisane zostało porozumienie II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łowiczu z łowickimi służbami mundurowymi. W tym roku doszło do sformalizowania współpracy z Zakładem Karnym w Łowiczu, z którym już od wielu lat organizujemy m. in. spotkania profilaktyczne dla młodzieży. Liceum reprezentowała Dyrektor Dorota Urbańska oraz Krzysztof Figat – Starosta Łowicki jako przedstawiciel organu prowadzącego. Ponadto sygnatariuszami porozumienia zostali mł. insp. Marcin Grzelak – Komendant Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, st. bryg. Jacek Szeligowski – Komendant PSP w Łowiczu, Marek Przyżycki – Prezes OSP w Łowiczu oraz ppłk Krzysztof Sznicer – Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu. Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu, z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łowiczu oraz Zakładem Karnym w Łowiczu podczas realizacji zadań w zakresie edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałych klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

W tym roku szkolnym nowością dla uczniów są zajęcia z kpt. Zdzisławem Kryściakiem, funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Łowiczu. Lekcje realizowane w ZK pozwolą młodzieży dowiedzieć się m.in. jak zorganizowane są więzienia w Polsce, jaka jest specyfika pracy Służby Więziennej oraz, że jest to praca wymagająca dużej odporności psychicznej. Ponadto funkcjonariusze poprowadzą zajęcia m.in. z zagadnień bezpieczeństwa, resocjalizacji i readaptacji skazanych, czy chociażby psychologicznych aspektów wykonywania kary pozbawienia wolności.

Nowością są również zajęcia z ppłk Wiesławem Głowackmi, który przekazuje młodzieży swą wiedzę i umiejętności zdobyte w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze oraz w Pułku Lotniczym w Babimoście. Ppłk Głowacki przez wiele lat pełnił obowiązki dowódcy plutonu i dowódcy kompani szkoleniowej żołnierzy służby zasadniczej w zakresie szkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego.

Stronom życzymy dalszej owocnej współpracy!

oprac. Dorota Urbańska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content