Program GLOBE

W listpadzie nasza szkoła dołączyła do międzynarodowego programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment). 
Program GLOBE jest międzynarodowym badawczym programem edukacyjnym, który łączy uczniów, nauczycieli i naukowców w działaniu na rzecz poznania problemów środowiska naturalnego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Uczniowie w ramach programu GLOBE systematycznie prowadzą badania lokalnego środowiska przyrodniczego w zakresie m. in. atmosfery i klimatu, hydrologii, gleb, pokrycia terenu, badań biologicznych, fenologii. Prowadzą obserwacje i pomiary terenowe, badania laboratoryjne, formułują pytania i testują stawiane hipotezy. Umieszczają i wizualizują dane korzystając z dedykowanego serwera.
W naszej szkole w ramach programu powstało szkolne koło GLOBE, któremu przewodniczą: Michalna Grzelak oraz Agata Wielkopolan z klasy IIb. Opiekunem koła jest pani Magdalena Przyłuska. 
Naszą działalność badawczą rozpoczęliśmy od codziennych obserwacji atmosfery.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content