Foto relacja z wykładu pt: „O skarbach ukrytych pod ziemią ???? „, kory obecnie odbywa się na Wydziale Nauk Geograficznych. Na wykład uczniowie trzecich klas zostali zabrani przez p. Anetę Kędziorę

oprac. A. Kędziora