Dzień Ochrony Danych Osobowych w II LO już za nami.

Po raz pierwszy w historii naszej szkoły uczniowie wzięli udział w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych, który przypada na dzień 28 stycznia. W naszej szkole spotkanie odbyło się dwukrotnie – 5 i 12 lutego 2021. 19 lutego czeka nas jeszcze tylko podsumowanie.

II LO jest jedyną szkołą w powiecie łowickim, która przystąpiła do programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Dzień 28 stycznia jako Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta jest najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uczniowie klasy 1 a humanistyczno-lingwistycznej zostali zapoznani z zasadami przetwarzania danych osobowych w świetle unijnego Rozporządzenia, powszechnie nazywanego RODO. Poznali znaczenie ochrony danych. Najwięcej czasu poświęcono prawom przysługującym osobom fizycznym w świetle RODO, prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu czy do tego, by być poinformowanym o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Uczniowie poznali obowiązki, jakie spoczywają na organach przetwarzających dane osobowe. Zostali również zapoznani z prawami, jakie przysługują nam, gdy dojdzie do naruszenia przepisów RODO.

Uczniowie mieli możliwość skierowania pytań do szkolnego koordynatora projektu – Agnieszki Pawłowskiej-Kalinowskiej w formie elektronicznej. Podczas dwóch spotkań – 5 i 12 lutego uczniowie otrzymali solidną dawkę wiedzy na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. Jest to bardzo ważne, gdyż dane dzieci i młodzieży są szczególnie chronione przez prawo. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Możliwość przeprowadzenia w szkole takich zajęć umożliwia projekt UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”, do którego szkoła przystąpiła już we wrześniu 2020 r. Od tamtego czasu odbyły się dwa szkolenia koordynatorów projektu, oraz miał miejsce Dzień Ochrony Danych Osobowych zorganizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Cały okres trwania Programu to działania lokalne, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wydarzenia tematyczne ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w szkole średniej. Dodatkowo program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

Dzień Ochrony Danych Osobowych został przeprowadzony w formule on-line.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie udział uczniów w konkursie organizowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy przekonani, że wiedza o ochronie danych osobowych jest bardzo potrzebna, tym bardziej, że nie wszyscy znamy swoje prawa, jakie nam przysługują z tytułu obowiązującego RODO.

Opracowała: Agnieszka Pawłowska-Kalinowska

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Skip to content