Podsumowanie projektu na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ

W dniu 23.04.2024 r. uczennice klasy II d i jednocześnie autorki jednych z najciekawszych prac projektowych: Amelia Makowska i Zofia Jezierska, wzięły udział w podsumowaniu zajęć warsztatowych w Łodzi.
Pierwszy etap projektu dla naszej szkoły odbył się w marcu i dotyczył tematu: Genius loci – w poszukiwaniu tożsamości miejsca. W części wykładowej zostały przybliżone takie zagadnienia, jak: przestrzeń w ujęciu humanistycznym, znaczenie tożsamości czy też znaczenie miejsca jako przestrzeni znaczącej w życiu człowieka. Zajęcia terenowe miały na celu kształtowanie umiejętności dokładnego spojrzenia na otaczającą przestrzeń, odczytywania jej wartości oraz rozpoznawanie tego, co w niej szczególne. Kolejnym etapem warsztatów była praca samodzielna uczniów, która polegała na odnalezieniu własnego genius loci . Najlepsze prace w tym temacie przygotowali: Zuzanna Uczciwek, Julian Urbański, Amelia Makowska i Zofia Jezierska. Autorzy tych opracowań otrzymali atrakcyjne nagrody

Scroll to Top
Skip to content