W dniu 15 października 2014 roku w obecności Pana Krzysztofa Figata, Starosty Łowickiego, reprezentującego organ prowadzący Szkołę, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, reprezentowanym przez Panią Dorotę Urbańską, Dyrektora Szkoły, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, reprezentowaną przez st.bryg. Jacka Szeligowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

         Porozumienie określa zasady współpracy Szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu podczas wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do młodzieży naszej szkoły, a w szczególności do nowo powstałej klasy o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne.

         W ramach współpracy w klasach mundurowych prowadzone są zajęcia z przedmiotu edukacja obronna, prowadzone przez Panią kapitan Barbarę Błaszczyk, podczas których uczniowie mają możliwość poznać zarówno w teorii, jak i w praktyce specyfikę pracy strażaków.

         Dodatkowo młodzież naszej szkoły corocznie uczestniczy w wakacyjnych obozach strażackich, bierze udział w ćwiczeniach jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ma zajęcia praktyczne w jednostce straży pożarnej, a Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu gości na szkolnych uroczystościach związanych        z nadawaniem wyższych stopni szkolnych kadetom.

Uroczystość nadania stopnia kadetom

Uroczystość nadania stopnia kadetom 25 października obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły oraz 10-lecie nadania Sztandaru szkole połączone ze ślubowaniem uczniów wszystkich klas pierwszych na sztandar...

Porozumienie o współpracy II LO

Porozumienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu z łowickimi służbami mundurowymi. W dniu 21 października 2016 r. w murach szkoły podpisane zostało porozumienie II Liceum...

Zajęcia w OSP Łowicz

17 października 2016r. klasa II E wybrała się do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu. Uczniowie pod okiem druha Jana Gładysa uczyli się wchodzić z odcinkiem wodnym po drabinie i gasić...

Pierwsza pomoc w klasie 1e

Dnia 22 kwietnia do klasy 1e na lekcje zawitali strażacy z OSP Łowicz. Tematem lekcji była pierwsza pomoc. Niestety albo na szczęście nie musieli za dużo nam mówić ponieważ wiele wiedzieliśmy. Jednak...

Ćwiczenia służb KSR-G KOLEJ 2016

W dniu 23 kwietnia 2016 roku na bocznicy kolejowej na Przedmieściu odbyły się ćwiczeni pod kryptonimem „KOLEJ 2016”, w których wzięło udział blisko 100 ratowników wchodzących w skład Krajowego Systemu...

Uroczystość nadania stopnia kadetom

W dniu 17 marca 2016 roku już po raz trzeci spotykaliśmy się w naszej szkole na uroczystości wręczenia awansów na wyższe stopnie szkolne kadetom klas o profilu obrona i bezpieczeństwo publiczne. Na...

Spotkanie klasy 1e w PSP Łowicz

Nawet w ferie zimowe niektórzy uczniowie znaleźli czas i chęć na spotkanie się w PSP Łowicz i nakręcenie części filmu dla własnych potrzeb. Dnia 13 lutego uczniowie chociaż tego, że nigdy nie...

Edukacja pożarnicza w klasie 1e

Dnia 12 lutego do klasy 1e, na lekcje edukacji pożarniczej, przyjechało czterech strażaków z PSP Łowicz. Celem spotkania, było zaprezentowanie sprzętu- aparat ODO. Lekcja zaczęta była od omówienia i...

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

ARCHIWUM WYDARZEŃ​

DZWONKI

  1. 8.00 – 8.45
  2. 8.55 – 9.40
  3. 9.50 – 10.35
  4. 10.55 – 11.40
  5. 11.50 – 12.35
  6. 12.45 – 13.30
  7. 13.35 – 14.20
  8. 14.25 – 15.10
Scroll to Top
Skip to content